1. Загальні положення

1.1. Політика щодо обробки персональних даних (далі - Політика) спрямована на захист прав і свобод фізичних осіб.

1.2. Політика містить відомості, які підлягають оприлюдненню.

2. Відомості про компанію

2.1. Компанія веде свою діяльність за адресою м. Київ, вулиця Ломоносова 52\3, офіс 2.

3. Відомості про обробку персональних даних

3.1. Оператор обробляє персональні дані на законною і справедливою основі для виконання покладених законодавством функцій, повноважень і обов'язків, здійснення прав і законних інтересів Оператора, працівників Оператора і третіх осіб.

3.2. Оператор отримує персональні дані безпосередньо у суб'єктів персональних даних.

3.3. Оператор обробляє персональні дані автоматизованим і неавтоматизованим способами, з використанням засобів обчислювальної техніки і без використання таких засобів.

3.4. ії по обробці персональних даних включають збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення.

3.5. Бази даних інформації, що містить персональні дані громадян України, перебувають на території України (хостинг провайдер ukraine).

4. Обробка персональних даних клієнтів

4.1. Оператор обробляє персональні дані клієнтів з метою дотримання норм законодавства України, а також з метою:
— укладати і виконувати зобов'язання за договорами з клієнтами;

4.2. Оператор обробляє персональні дані клієнтів за їх згодою, персональні дані надаються на термін дії укладених з ними договорів.

5. Інтелектуальна вартість

5.1. Весь контент сайту Kiev Hookah Catering є інтелектуальною вартістю і не може бути скопійований та оприлюднений на іншому ресурсі без належного на це дозволу.